Световен ден срещу тормоза в училище!

Ден на розовата фланелка
Сряда, 24 февруари 2021 г. е денят на Розовата Фланелка или Международният ден срещу тормоза в училище. Призоваваме всички ученици, учители и родители да се включат в честването като носят нещо розово на датата. Това ще бъде нашият начин да покажем съпричастност с каузата за прекратяване на нетолерантността и агресията сред младите хора.